Baza szkoły

Nasza szkoła posiada dobrze rozbudowaną bazę przedmiotową. Bo to, w jakich warunkach się uczymy i przyswajamy wiedzę jest dla nas bardzo ważne.

Nasze szkolne korytarze są przestrzenne i widne. Aż przyjemnie wyjść na przerwę. Każda klasa jest odpowiednio przygotowana i wyposażona pod kątem przedmiotu, który jest w niej nauczany. Wszystkie sale lekcyjne posiadają sprzęt audiowizualny i pomoce naukowe pozwalające uatrakcyjniać realizację treści kształcenia z poszczególnych przedmiotów.

Szkoła posiada dwie pracownie komputerowe, dobrze wyposażone, ze stałym łączem do sieci Internet, na lekcji każdy może pracować samodzielnie przy komputerze. W naszym liceum znajduje się biblioteka z dużą ilością książek, a w szczególności lektur. Każdy lubiący czytać znajdzie coś ciekawego dla siebie.W czytelni mamy multimedialne stanowiska komputerowe, także ze stałym łączem do sieci Internet, do samodzielnej pracy ucznia.

Szkoła może poszczycić się dużą aulą, w której odbywają się apele, spotkania z gośćmi (np. przyjechali do nas Piotr Machalica, Edyta Jungowska) oraz różnego rodzaju uroczystości np. Dni Teatru, Konkurs Piosenki Bożonarodzeniowej, Europejskie Wigilie, nasze szkolne studniówki.

Władze szkoły

Poznaj władze naszej szkoły

Zdjęcie Grzegorz Szymkowiak

mgr Grzegorz Szymkowiak

Dyrektor szkoły

Zdjęcie Elżbieta Kusiak

mgr Elżbieta Kusiak

Wicedyrektor szkoły

Zdjęcie Krystyna Jarek

mgr Krystyna Jarek

Wicedyrektor szkoły

Zdjęcie Małgorzata Bortnik

mgr Małgorzata Bortnik

Wicedyrektor szkoły

Zdjęcie Paweł Mróz

mgr Paweł Mróz

Wicedyrektor szkoły

Historia szkoły

Pytają nas czasem, dlaczego Błękitna?

W 1984 roku reporter "Głosu Szczecińskiego" nazwał szkołę przy ulicy Orawskiej "Błękitną" od koloru elewacji budynku. Nazwa przyjęła się i już we wrześniu 1984 roku, kiedy to w jej mury wkroczyli pierwsi uczniowie, wszyscy tak ją nazywali. Początkowo, 1.09.1984 r., powołano do życia Szkołę Podstawową nr 55, bowiem istniejące dotąd w dzielnicy dwie tego typu placówki były przepełnione. W niedokończonym budynku, w jednym segmencie gmachu, rozpoczęło naukę 420 uczniów w 18 oddziałach klas I-IV. Pierwsi uczniowie szkoły zostali przejęci od sąsiednich placówek dzielnicy Pomorzany. Szkoła dysponowała wówczas 10 izbami lekcyjnymi i dwoma gabinetami przedmiotowymi, bez zaplecza gastronomicznego, obiektów sportowych, gabinetów przedmiotowych.

Misja szkoły

Misja naszej szkoła, to przede wszystkim szeroko pojęte wychowanie i kształcenie dzieci.

Realizowane poprzez interdyscyplinarny system oddziaływań wychowawczych związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, ale także uwzględniający dobro dziecka i jego prawa. Naszą misją jest wychowanie młodych ludzi tak, aby w pełni mogli wykorzystywać swoje możliwości duchowe, intelektualne, społeczne i fizyczne jako jednostki a także jako odpowiedzialni obywatele.

Dokumenty

Lista dokumentów obowiązujących w SP55 do pobrania. Poniższe dokumenty dostępne są dla uczniów i ich rodziców w czytelni szkolnej, sekretariacie ZSO oraz u wychowawców klas.

Statut Szkoły Podstawowej nr 55
pobierz lub otwórz
Standardy i normy zachowań uczniów w klasach 1 - 3
pobierz lub otwórz
Standardy i normy zachowań uczniów w klasach 4 - 8
pobierz lub otwórz
Regulamin oceniania zachowania uczniów klas 4 - 8
pobierz lub otwórz
Regulamin Rady Pedagogicznej
pobierz lub otwórz
Regulamin Rady Rodziców
pobierz lub otwórz
Regulamin Samorządu
pobierz lub otwórz
Regulamin świetlicy
pobierz lub otwórz
Regulamin biblioteki
pobierz lub otwórz
Regulamin stołówki
pobierz lub otwórz
Regulamin wolontariatu
pobierz lub otwórz
System pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wspierania uczniów
pobierz lub otwórz
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny "Błękitna"
pobierz lub otwórz
Program realizacji doradztwa zawodowego
pobierz lub otwórz
Szkolny projekt rozwijający kompetencje miękkie 2019/2020
pobierz lub otwórz
Program edukacji ekologicznej
pobierz lub otwórz
Program promocji zdrowia "Aktywnie ŻYĆ - zdrowym BYĆ"
pobierz lub otwórz
Procedura zwolnień z zajęć wychowania fizycznego
pobierz lub otwórz