Historia szkoły

Pytają nas czasem, dlaczego Błękitna?

W 1984 roku reporter "Głosu Szczecińskiego" nazwał szkołę przy ulicy Orawskiej "Błękitną" od koloru elewacji budynku. Nazwa przyjęła się i już we wrześniu 1984 roku, kiedy to w jej mury wkroczyli pierwsi uczniowie, wszyscy tak ją nazywali. Początkowo, 1.09.1984 r., powołano do życia Szkołę Podstawową nr 55, bowiem istniejące dotąd w dzielnicy dwie tego typu placówki były przepełnione. W niedokończonym budynku, w jednym segmencie gmachu, rozpoczęło naukę 420 uczniów w 18 oddziałach klas I-IV. Pierwsi uczniowie szkoły zostali przejęci od sąsiednich placówek dzielnicy Pomorzany. Szkoła dysponowała wówczas 10 izbami lekcyjnymi i dwoma gabinetami przedmiotowymi, bez zaplecza gastronomicznego, obiektów sportowych, gabinetów przedmiotowych.

Władze szkoły

Poznaj władze naszej szkoły

Zdjęcie Grzegorz Szymkowiak

mgr Grzegorz Szymkowiak

Dyrektor szkoły

Zdjęcie Agnieszka Adamska

mgr Agnieszka Adamska

Wicedyrektor szkoły

Zdjęcie Krystyna Jarek

mgr Krystyna Jarek

Wicedyrektor szkoły

Zdjęcie Małgorzata Bortnik

mgr Małgorzata Bortnik

Wicedyrektor szkoły

Zdjęcie Paweł Mróz

mgr Paweł Mróz

Wicedyrektor szkoły

Dokumenty

Lista dokumentów obowiązujących w SP55 do pobrania. Poniższe dokumenty dostępne są dla uczniów i ich rodziców w czytelni szkolnej, sekretariacie oraz u wychowawców klas.

Statut Szkoły Podstawowej nr 55
pobierz lub otwórz
Standardy i normy zachowań uczniów w klasach 1 - 3
pobierz lub otwórz
Standardy i normy zachowań uczniów w klasach 4 - 8
pobierz lub otwórz
Regulamin oceniania zachowania uczniów klas 4 - 8
pobierz lub otwórz
Regulamin Rady Pedagogicznej
pobierz lub otwórz
Regulamin Rady Rodziców
pobierz lub otwórz
Regulamin Samorządu
pobierz lub otwórz
Regulamin świetlicy
pobierz lub otwórz
Plan dydaktyczno-wychowawczy świetlicy na rok szkolny 2022-2023
pobierz lub otwórz
Regulamin biblioteki
pobierz lub otwórz
Regulamin stołówki
pobierz lub otwórz
Załącznik nr 3 do regulaminu stołówki
pobierz lub otwórz
Regulamin wolontariatu
pobierz lub otwórz
Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole - procedury bezpieczeństwa
pobierz lub otwórz
System pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wspierania uczniów
pobierz lub otwórz
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny "Błękitna"
pobierz lub otwórz
Zasady kontaktów nauczycieli z rodzicami obowiązujące w Szkole Podstawowej Nr 55 w Szczecinie
pobierz lub otwórz
Regulamin organizacji wycieczek i wyjść w Szkole Podstawowej nr 55
pobierz lub otwórz
Schemat organizacji wycieczki/wyjścia
pobierz lub otwórz
Program realizacji doradztwa zawodowego
pobierz lub otwórz
Program kompetencji kluczowych w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej nr 55 w Szczecinie
pobierz lub otwórz
Program kompetencji kluczowych w klasach 4-8 Szkoły Podstawowej nr 55 w Szczecinie
pobierz lub otwórz
Szkolny projekt rozwijający kompetencje miękkie
pobierz lub otwórz
Program edukacji ekologicznej
pobierz lub otwórz
Procedura zwolnień z zajęć wychowania fizycznego
pobierz lub otwórz

Informacje RODO

Lista dokumentów RODO obowiązujących w SP55 do pobrania.

Klauzula informacyjna
pobierz lub otwórz
Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu
pobierz lub otwórz