Ostatnia aktualizacja: 20 marca 2023

RODO

Informujemy, że Inspektorem danych osobowych jest pani Agnieszka Marciniak a zastępcą inspektora ochrony danych jest Rafał Malujda.

Z inspektorem można się skontaktować pod nr tel. 91 852 20 93 lub mailowo iod@spnt.pl

Lista dokumentów RODO obowiązujących w SP55 do pobrania poniżej.

Lista plików do pobrania:
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 • Klauzula informacyjna dla dzieci_młodzieży i rodziców – realizacja zadań jako placówka oświatowo-wychowawcza
 • Klauzula informacyjna dla uczniów/wychowanków i rodziców – po przyjęciu
 • Suplement dot. zdalnego nauczania do klauzuli informacyjnych dla uczniów, rodziców i nauczycieli
 • Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu
 • Klauzula informacyjna dla pracowników
 • Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
 • Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji
 • Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka
 • Klauzula informacyjna w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
 • Klauzula informacyjna dla kontrahentów
 • Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Regulamin udostępniania danych osobowych z monitoringu wizyjnego
 • Obowiązek informacyjny - FACEBOOK
 • Zgoda na przetwarzanie wizrunku