Komunikaty

Ostatnia aktualizacja: 10 września 2020

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na PLAC ZABAW- BOISKO “BŁĘKITNEJ”

Ostatnia aktualizacja: 9 września 2020

OPŁATY ZA OBIADY I ODPISY

Informujemy, iż w następnych miesiącach w dalszym ciągu dokonywanie opłat za obiady będzie możliwe tylko w formie przelewu bankowego. Opłat należy dokonywać w kwocie całego…

Ostatnia aktualizacja: 4 września 2020

Harmonogram spotkań z rodzicami

Szanowni Państwo! W tym roku szkolnym ze względu na zagrożenie epidemiczne zmuszeni jesteśmy zorganizować zebrania z rodzicami w warunkach, które zapewnią bezpieczeństwo zdrowia rodziców, nauczycieli…

Ostatnia aktualizacja: 3 września 2020

Stypendia Socjalne

Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin przysługuje w formie: stypendium szkolnego,zasiłku szkolnego. Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej…

Ostatnia aktualizacja: 31 sierpnia 2020

Informacja dotycząca podręczników na rok szkolny 2020/2021

Drodzy Rodzice! Informujemy, że roku szkolnym 2020/2021  wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 55 otrzymają podręczniki, które są refundowane, należy zakupić jedynie podręcznik do  religii, jeśli…

Ostatnia aktualizacja: 29 sierpnia 2020

Wyniki rekrutacji do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że do świetlicy szkolnej na rok 2020/2021 zostały przyjęte wszystkie dzieci, których rodzice złożyli kompletne wnioski potwierdzające zatrudnienie dwojga rodziców oraz pracujących rodziców samotnie…

Ostatnia aktualizacja: 28 sierpnia 2020

Lista dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych w SP 55 – rok szkolny 2020/2021 – rekrutacja uzupełniająca.

Szanowni Rodzice, poniżej zamieszczamy listę dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w SP 55.

Ostatnia aktualizacja: 28 sierpnia 2020

Jadłospis na miesiąc wrzesień 2020

Poniżej dołączony jest jadłospis na miesiąc wrzesień.

Ostatnia aktualizacja: 26 sierpnia 2020

Sprzedaż abonamentów obiadowych

UWAGA !!! W chwili obecnej nie ma możliwości zakupu obiadów w kasie szkolnej. Możliwa jest opłata wyłącznie przelewem bankowym, bądź przekazem pocztowym. SPRZEDAŻ ABONAMENTÓW OBIADOWYCH…

Ostatnia aktualizacja: 26 sierpnia 2020

Procedura organizacji opieki w oddziałach przedszkolnych oraz świetlicy szkolnej

Drodzy Rodzice!Poniżej przedstawiamy Państwu procedurę organizacji pracy w oddziałach przedszkolnych oraz świetlicy szkolnej obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021. Informujemy, że 01 września odbywają się tylko…