Ostatnia aktualizacja: 9 września 2019

Pliki do pobrania dla rodziców

Poniżej ważne pliki i wnioski.

Lista plików do pobrania:
  • Prośba o zwolnienie z obowiązku obecności w przypadku zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego
  • Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zwolnienia lekarskiego
  • Prośba o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego
  • Upoważnienie do odbioru dziecka
  • Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy - docx
  • Informacje dotyczące naboru wniosków do świetlicy
  • Zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu