Ostatnia aktualizacja: 9 września 2019

Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

 1. przewodniczący PRR – p. Paweł Szumilas,
 2. wiceprzewodniczący PRR – p. Anna Wira,
 3. sekretarz PRR – p. Karolina Bartoszek

Członkowie Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

 1. Brymora Justyna
 2. Kurasińska Joanna
 3. Matysiak Natalia
 4. Jarocha Anna
 5. Pogoda-Błaziak Katarzyna
 6. Przygocka Patrycja
 7. Tomczak Joanna


Skład i funkcje Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców przy SP 55 w roku szkolnym 2023/2024:

 1. Tomczak-Mróz Agata – przewodnicząca
 2. Malinowska Jagoda – członek
 3. Padrus Barbara – członek

Osoba do kontaktu w sprawie Rady Rodziców: Beata Dec tel. 91 482 00 78 lub b.dec@blekitna.szczecin.pl

Numer konta do wpłat na Komitet Rodzicielski: 84 1020 4795 0000 9402 0004 8454

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 55, 70 -131 Szczecin ul. Orawska 1

Wysokość wpłat na Radę Rodziców:


Grupy 0        80 ZŁ
klasy 1 – 3 SP   100 ZŁ
klasy 4 – 8 SP    120 ZŁ