Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2020

Szanowni Rodzice uczniów klas I –III!

Dyrekcja szkoły prosi o szczegółowe zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej procedurami dotyczącymi wznowienia zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami dydaktyki.

Rodziców dzieci powracających do szkoły prosimy o wypełnienie, wydrukowanie i dostarczenie trzech załączników dołączonych do procedur, które należy przekazać rano – pierwszego dnia pobytu dziecka w szkole. Brak tych załączników powoduje nieprzyjęcie dziecka do szkoły.

Jednocześnie informujemy, że dzieci muszą być przyprowadzane i odbierane przez osoby dorosłe.

Dyrekcja szkoły

Lista plików do pobrania:
  • WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH PANDEMII COVID-19 W CZASIE WZNOWIENIA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI DYDAKTYKI W KLASACH I - III W SP 55 W SZCZECINIE
  • Załącznik 1
  • Załącznik 2
  • Załącznik 3
  • Wniosek