Ostatnia aktualizacja: 21 maja 2020

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS 8

Od 25 maja 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 55 uczniowie klas VIII będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły.  W celu zapewnienia zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania uczniów w szkole, w trakcie konsultacji z nauczycielami opracowane zostały „Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa dotyczące realizacji konsultacji dla klas 8 w Szkole Podstawowej nr 55 w Szczecinie w warunkach pandemii covid-19”.

Przed udziałem w konsultacjach prosimy o zapoznanie się z niżej przedstawionymi procedurami.

Lista plików do pobrania:
  • WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE REALIZACJI KONSULTACJI DLA KLAS 8 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 55 W SZCZECINIE W WARUNKACH PANDEMII COVID-19