Ostatnia aktualizacja: 18 maja 2020

Wznowieniem zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że od dnia 25.05.2020 r. planowane jest  wznowieniem zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej nr 55 w Szczecinie . Obecnie prowadzimy działania organizacyjne związane z diagnozą potrzeb ze strony rodziców, którzy planują powrót do pracy. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele wychowawcy świetlicy w grupach międzyoddziałowych. Głównym narzędziem realizacji podstawy programowej nadal  pozostanie, tak jak dotychczas, nasza platforma edukacyjna, na której dzieci zarówno przebywające w szkole jak i te pozostające w domu będą się spotykały ze swoimi wychowawcami. Szkoła będzie sprawowała opiekę nad dziećmi w godz.7.00-17.00. Będzie działała również stołówka szkolna. Jesteśmy świadomi nadal utrzymujących się zagrożeń związanych ze koncentracją na terenie szkoły dużej ilości uczniów. Intensywnie pracujemy nad opracowaniem procedur bezpiecznego pobytu dzieci w szkole, oraz zasad przyprowadzania i odprowadzania dzieci, aby w jak największym stopniu ograniczyć zagrożenia. Niebawem zostaną one państwu przedstawione.

W celu przygotowania się do uruchomienia zajęć dla dzieci młodszych zwracamy się z do Państwa z prośbą o wypełnienie wniosku/deklaracji o chęci posłania dziecka do szkoły i przesłania go drogą elektroniczną na adres placówki sp55@miasto.szczecin.pl w terminie do 20.05.2020 do godziny 11:00 (wzór deklaracji znajduje się w załączniku poniżej). Bardzo prosimy o przemyślane decyzje, bo zdrowie i bezpieczeństwo dzieci są dla nas wszystkich najwyższym priorytetem.

Lista plików do pobrania:
  • Wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami dydaktyki