Ostatnia aktualizacja: 15 maja 2020

Wytyczne i procedury organizacyjne dotyczące przeprowadzenia prób sprawności fizycznej.

Szanowni Państwo,

w związku planowanym przeprowadzeniem prób sprawności fizycznej w dniu 21 maja br. tj. czwartek i zapewnieniem zdrowych i bezpiecznych warunków pozwalających na przeprowadzenie prób sprawności fizycznej kandydatów do klasy pierwszej, prosimy Państwa o zapoznanie się z wytycznymi i procedurami organizacyjnymi dotyczącymi przeprowadzenia prób sprawności fizycznej, które znajdują się poniżej.

Najważniejsze informacje dla Państwa:

  1. Testy odbędę się w dniu 21 maja br. tj. czwartek od godz. 10:30 w dwóch grupach po max. 8 kandydatów w każdej grupie, w odstępach 45 minutowych tj. o godz. 10:30 – 16 kandydatów, 11:15 – 16 kandydatów, 12:00 – 13 kandydatów, 12:45 – 15 kandydatów.
  2. W celu zapisania dziecka-kandydata na wybraną godzinę należy skontaktować się z sekretariatem szkoły pod nr telefonu 91 482 00 78 w godz. 9:00 – 15:00 do dnia 19 maja br.
  3. Do próby może przystąpić wyłącznie kandydat zdrowy, bez objawów chorobowych, posiadający bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez  lekarza  podstawowej  opieki  zdrowotnej, które należy przedstawić przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej.
  4. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy dostarczyli orzeczenie lekarskie dziecka podczas składania dokumentów nie muszą ponownie dostarczać takiego orzeczenia.
  5. Prosimy o przychodzenie punktualnie na wyznaczoną godzinę.
  6. Dziecko – kandydat do klasy sportowej przychodzi już ubrany w strój i obuwie sportowe, w pełni przygotowany do testu i do panujących warunków zewnętrznych m.in. temperatura.
  7. Każdy rodzic/opiekun prawny kandydata przynosi również matę do ćwiczeń lub duży ręcznik kąpielowy, który będzie stanowił dodatkową ochronę sanitarną podczas wykonywanych prób.
  8. Rodzic oczekuje na dziecko przed wejściem na ogrodzony obiekt. Nie ma możliwości wejścia w strefy prowadzonych prób.

Lista plików do pobrania:
  • Wytyczne sanitarno-przeciwepidemiologiczne oraz procedury dotyczące organizacji prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy pierwszej sportowej w Szkole Podstawowej nr 55