Ostatnia aktualizacja: 31 sierpnia 2022

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Od roku szkolnego 2022/2023 w Szkole Podstawowej nr 55 podczas lekcji wykorzystywany będzie sprzęt  zakupiony w roku 2021 oraz 2022 w ramach programu pod nazwą:

Organizatorem programu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w związku z rządową inicjatywą pochodzącą z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19. Szkoła zgłaszając swój akces do przedmiotowego programu otrzymała środki finansowe na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających rozwijanie kreatywności
i odkrywanie talentów wśród uczniów.

W rozpoczynającym się roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 55 będą mieli możliwość poznania sprzętu, który stanowi nową generację, przyszłościowe technologie, a będzie  pomocny
w rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego myślenia, zdolności myślenia matematycznego. Celem programu jest również doskonalenie umiejętności
w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz przede wszystkim radzenia sobie w życiu codziennym.

ZAKUPIONY SPRZĘT W RAMACH PROGRAMU LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI – I ETAP W ROKU 2021

ZAKUPIONY SPRZĘT W RAMACH PROGRAMU LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI – II ETAP W ROKU 2022