Ostatnia aktualizacja: 16 kwietnia 2021

Potwierdzenie woli przyjęcia

W dniach 19 – 21.04.2021r. rodzice kandydata zakwalifikowanego do SP 55 potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły w formie pisemnego oświadczenia lub elektronicznego potwierdzenia woli dostępnego po zalogowaniu w systemie elektronicznego naboru – https://nabor.pcss.pl/szczecin

Druki oświadczeń do kl. sportowej jak i do kl. ogólnej są do pobrania w portierni szkolnej, sekretariacie szkoły lub poniżej w plikach do pobrania.

Wypełnione i podpisane oświadczenia należy złożyć w szkole do urny na dokumenty znajdującej się przy portierni lub przesłać skan na adres szkoły sp55@miasto.szczecin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.04.2021r. ( środa ) do godz. 15:00

Lista plików do pobrania:
  • Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy ogólnej
  • Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy sportowej