Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2021

Lista kandydatów do klasy czwartej sportowej, którzy zostali zakwalifikowani i niezakwalifikowani

Szanowni Państwo,

informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy czwartej sportowej znajdują się w gablocie przy wejściu do szkoły.

Jednocześnie informujemy, że nie są udzielane telefonicznie żadne informacje.

W dniach 22 – 26.04.2021r.  rodzice kandydata zakwalifikowanego do SP 55 potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły w formie pisemnego oświadczenia.

Druki oświadczeń do są do pobrania w portierni szkolnej lub poniżej w plikach do pobrania.

Wypełnione i podpisane oświadczenia należy złożyć w szkole do urny na dokumenty znajdującej się przy portierni lub przesłać skan na adres szkoły sp55@miasto.szczecin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.04.2021r. ( środa ) do godz. 15:00

Lista plików do pobrania:
  • Zgoda na uczęszczanie do klasy sportowej