Ostatnia aktualizacja: 21 kwietnia 2021

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego

Szanowni Rodzice!

W dniach 22-26 kwietnia 2021 r. odbędzie się potwierdzanie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola może odbywać się

w następujący sposób:

 1. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna jest tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) – status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty – instrukcja znajduje się poniżej.
 2. Możliwe jest również złożenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w wersji papierowej do placówki z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury:

Procedura składania oświadczenia woli w placówce (przedszkolu/szkole):

 1. Do punktu przyjmowania oświadczeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola wchodzi tylko jedna osoba
 1. Punkt przyjmowania oświadczenia woli czynny jest w godz. 7.00 – 16.00,
 2. Usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły/placówki,
 3. Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk,
 4. Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku,
 5. Oświadczenie woli w formie papierowej powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty,
 6. Oświadczenie woli Rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika.

Brak oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole oznacza rezygnację z zapewnionego miejsca w danej placówce.

Lista plików do pobrania:
 • Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia
 • Instrukcja potwierdzenia woli w formie elektronicznej