Ostatnia aktualizacja: 16 kwietnia 2021

Lista kandydatów do klasy pierwszej, którzy zostali zakwalifikowani i niezakwalifikowani

Szanowni Państwo,

informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej znajdują się w gablocie przy wejściu do szkoły.

Jednocześnie informujemy, że nie są udzielane telefonicznie żadne informacje.

W dniach 19 – 21.04.2021r.  rodzice kandydata zakwalifikowanego do SP 55 potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły w formie pisemnego oświadczenia.