Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2022

Podsumowanie działalności wolontariatu w I semestrze 2021/2022

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU W I SEMESTRZE 2021/2022 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 55 w SZCZECINIE

Głównym celem szkolnego wolontariatu jest aktywizowanie uczniów do działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Wolontariat rozwija zainteresowania uczniów, umiejętności społeczne, a przede wszystkim niesie ze sobą wiele wartości wychowawczych, kształtujących kreatywność, odpowiedzialność, wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka.

Działania wolontariatu w I semestrze 2021/2022

8 października 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie Szkolnego Koła Wolontariatu. W spotkaniu uczestniczyło ok. 40 uczniów. Uczniowie zapoznani zostali z działalnością Szkolnego Koła Wolontariatu, regulaminem oceniania wolontariuszy, z pojęciem wolontariusz. Dowiedzieli się również, kto może nim zostać, jakie prawa i obowiązki mają wolontariusze oraz jakie są możliwości pracy wolontariackiej.

„OPIEKA NAD ZAPOMNIANYMI GROBAMI. PORZĄDKOWANIE OPUSZCZONYCH GROBÓW NA CMENTARZU”.

W ostatnich dniach października nasi uczniowie pracowali społecznie. Młodzież ze Szkolnego Koła Wolontariatu przez kilka godzin wykonywała zadania wymagające dużej aktywności fizycznej, ale w zamian dające dużo satysfakcji i poczucia dobrze spełnionego obowiązku. Wolontariusze z naszej szkoły porządkowali opuszczone groby na cmentarzu, między innymi groby małych dzieci. Wyczyścili groby specjalnymi preparatami. Zbierali liście wokół grobów.

Na każdym cmentarzu znajdują się groby, których nikt nie odwiedza. Warto o nie zadbać, by pokazać, że szanujemy miejsce ostatniego spoczynku innego człowieka.

„BOŻONARODZENIOWA PACZKA DLA BOHATERA”.

Podczas Tygodnia Wolontariatu odbyło się podsumowanie akcji „Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera”. Celem akcji jest niesienie pomocy potrzebującym żołnierzom i partyzantom, którzy walczyli w czasach II wojny światowej. Bohaterowie z czasów II wojny światowej wciąż żyją wśród nas. Spotykamy ich na co dzień w sklepie lub tramwaju, nie mając świadomości, co im zawdzięczamy. Mieliśmy okazję, aby im podziękować. Zbieraliśmy produkty spożywcze z długim terminem przydatności, artykuły chemiczne i higieniczne. Cieszy fakt, że akcja ta została przyjęta w tak pozytywny i ciepły sposób i nie zabrakło ludzi dobrej woli. Efektem udziału w akcji było zebranie ogromnej ilości produktów spożywczych oraz artykułów chemicznych i higienicznych. Do paczek zostały także dołączone własnoręcznie przygotowane kartki świąteczne z życzeniami. Dary od uczniów naszej szkoły i ich rodziców, opiekunów oraz od nauczycieli naszej szkoły zostały odebrane przez prezesa Stowarzyszenia Paczka dla Bohatera p. Tomasza Sawickiego. Za pośrednictwem Stowarzyszenia dary zostały przekazane Kombatantom w całej Polsce.

Składamy serdeczne podziękowania całej społeczności szkolnej i rodzicom, którzy włączyli się w akcję „Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera”. Dziękujemy za to, że apel o życzliwe podzielenie się z najuboższymi weteranami – nie pozostał bez echa.  

„JAK POMAGAĆ I DLACZEGO WARTO TO ROBIĆ?

Uczniowie naszej szkoły w ramach Tygodnia wolontariatu przygotowali kilka ciekawych prezentacji, które umieszczone zostały na fb szkoły.

BLASKI WOLONTARIATU

W ramach akcji „Blaski wolontariatu” organizowanej przez Stowarzyszenie POLITES grupa wolontariuszy z naszej szkoły odwiedziła klasy młodsze i opowiedziała, kim jest wolontariusz i co to jest wolontariat. Dodatkowo przekazali informacje o bezpieczeństwie na drodze i bardzo ważnej sprawie jaką jest noszenie odblasków.

„POMÓŻMY ZWIERZĘTOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”

Akcja polegała na zachęcaniu społeczności Błękitnej do działań na rzecz zwierząt.

Błękitni Wolontariusze podjęli się przygotowania projektów i wykonania domków dla kotów, by mogły przetrwać zbliżającą się już wielkimi krokami zimę. Na naszą ludzką pomoc mogły liczyć też ptaki. Wolontariusze przygotowali dla nich karmniki. Przy okazji  uświadomiliśmy sobie, w jaki sposób dokarmiać ptaki, by im nie zaszkodzić.

„ŚWIĄTECZNA SŁODKA KARTKA  z ( czekoladą )”.

„Świąteczna słodka kartka ( z czekoladą )” – wolontariusze wykonali świąteczne kartki  z  czekoladami dla Dzieci z Domu Dziecka. 23 grudnia przekazaliśmy słodkie życzenia dla Dzieci z Domu Dziecka za pomocą świątecznej kartki z czekoladą! Treści życzeń wewnątrz kartek były pięknie napisane przez nasze dzieci, szczere, pełne miłości  dla kochanych maleńkich dzieci z Domu Dziecka.

 „KOREPETYCJE KOLEŻEŃSKIE” z Historii, Chemii i Matematyki.

Udało nam się rozbudować inicjatywę koleżeńską o pomoc uczniom z zagranicy, którzy mają bariery językowe, nie odnajdują się w polskiej szkole, a zmiana i nowe otoczenie jest dla nich przytłaczające. Chcemy pomagać sobie nawzajem niezależnie od warunków – czy w szkole, czy w domach, a wspólna nauka przełamuje bariery, uczy pracy w grupie i poszerza nasze horyzonty.

Korepetycje koleżeńskie polegają na pomocy w odrabianiu lekcji, zrozumieniu niektórych partii materiału. Angażowaniu uczniów w pomoc  koleżeńską w klasie, po lekcjach, itp. Zdobywaniu przez wolontariuszy wiedzy, czego potrzebują nasi uczniowie obcokrajowcy. Całą inicjatywę tworzą wolontariusze  z nieocenioną pomocą nauczycieli ( Pani  Elżbiety Kusiak i Pani Edyty Majewskiej-Gargula ), którzy szukali w swoich klasach uzdolnionych osób do pomocy w nauce.

Początkowo trudność sprawiło nam dotarcie do osób, które tego wsparcia potrzebują. Na samym początku zgłosili się do nas korepetytorzy chętni do pomocy. Jednak z czasem tłumaczyliśmy jak wygląda nasza inicjatywa, zaczęli napływać do nas pierwsi podopieczni. W ten sposób pokonaliśmy ten czasowy przestój i zaczęły odbywać się pierwsze lekcje. Były to lekcje historii, chemii i matematyki. Na ten moment prężnie działamy i jesteśmy w kontakcie z uczniami, słuchając ich potrzeb, nowe osoby dołączają do zespołu.

Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu serdecznie dziękują wszystkim wolontariuszom, uczniom i ich rodzinom, dyrekcji, nauczycielom za wspieranie wszystkich naszych akcji w ciągu I semestru roku szkolnego 2021/2022. Wasza praca była ogromnym wsparciem dla naszej społeczności lokalnej.

Dziękujemy za okazaną pomoc, dobre słowo oraz każdy, nawet najdrobniejszy gest. Praca wolontariuszy w Szkole Podstawowej nr 55 w Szczecinie była dla nich okazją zaobserwowania, jak wygląda organizacja i przebieg różnego rodzaju zbiórek i wydarzeń. Dzięki temu mieliśmy możliwość sprawdzenia siebie w nowych sytuacjach i wyzwaniach oraz przekonania się, że wokół nas jest wiele osób, które zasługują na bezinteresowną pomoc. Dzięki temu też wiemy, że organizacja akcji charytatywnej nie jest wcale taka trudna. To było dla nas niesamowite przeżycie!.

Dziękujemy raz jeszcze i liczymy na Waszą współpracę.

Wszystkie informacje na temat ww. akcji są umieszczone na naszym FB szkoły z  licznymi zdjęciami. Zachęcamy do ich obejrzenia.

Opracowała: Edyta Majewska-Gargula

Szkolne Koło Wolontariatu