Ostatnia aktualizacja: 25 stycznia 2022

PROGRAM „AKTYWNY SZCZECIN”

Program „Aktywny Szczecin” adresowany jest do uczniów szczecińskich szkół podstawowych przebywających w trakcie ferii zimowych 31.01 – 11.02.2022r. w mieście. Projekt zakłada nieodpłatny udział uczniów w zorganizowanych zajęciach na basenach szkolnych.  Utworzone  zostaną  grupy  międzyszkolne   o  zbliżonym  przekroju   wiekowym   i umiejętnościach pływackich. Uczniowie będą doskonalić posiadane umiejętności oraz wykorzystywać je w zorganizowanych grach i zabawach w wodzie. Uczestnicy nauczą się podstawowych zachowań w kontakcie z wodą, wdrażane będą elementy bezpiecznego wypoczynku nad wodą, dbałości o zdrowie własne i współćwiczących. Celem projektu jest również zapoznanie uczestników z podstawowymi stylami pływackimi i elementami zabawy w wodzie, co umożliwi uczestnikom programu dalsze rozwijanie pasji w tym środowisku – sporty wodne i rekreacyjne formy wypoczynku nad wodą.

Więcej informacji znajduje się poniżej w załączniku.

Lista plików do pobrania:
  • Założenia organizacyjne