Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2022

Opłata za obiady na miesiąc LUTY 2022 r. kasy 1-4

Uczniowie klas 1-4,  którzy będą korzystać ze stołówki szkolnej w miesiącu LUTYM (14-28.02.2022 r.) wpłaty należy dokonać do 09.02.2022 r. do godz. 11:00.  Liczy się data zaksięgowanej wpłaty.

Obiady będą wydawane od 14 lutego.

Bardzo prosimy o przestrzeganie terminu wpłat, ponieważ tylko te dzieci, które mają opłacony abonament w terminie będą mogły korzystać ze stołówki szkolnej.

Ilość obiadów zależna jest od ilości dokonanych wpłat, które uwzględniane są po zaksięgowaniu !!!

Uczniom, którzy nie dokonają wpłaty do 09.02.2022 r. do godz. 11:00 (zaksięgowanej wpłaty) Stołówka Szkolna nie wyda obiadu w terminie 14-15.02.2022 r.

Wpłaty, które wpłyną po terminie będą akceptowane, lecz obiad wydany będzie w zależności od wpływu wpłaty na konto szkoły z uwzględnieniem możliwości przygotowania posiłku.

Odbiór karnetów obiadowych w portierni w dniu 14.02.2022 r. :

 • Uczniowie klas  1-3  karnety obiadowe odbierają wychowawcy klas w portierni szkoły.
 • Uczniowie klas 4-8   karnety obiadowe odbierają uczniowie we własnym zakresie w portierni szkoły.

Wpłaty należy dokonać do 09.02.2022 r. do godz. 11:00 – liczy się zaksięgowana wpłata

 • uczniowie klas 1-4;  44,00 zł  (11 dni)
 • pracownicy 82,50 zł  (11 dni)
 • uczniowie klas 5-8, płatność za 28.02.2022 będzie łączona z wpłatą na miesiąc marzec. Termin oraz wysokość opłaty będą podane w kolejnym komunikacie.

31.01-11.02.2022 r. – Ferie zimowe.

Płatność za obiady należy dokonać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy:
Szkoła Podstawowa Nr 55
Nr  konta:     43 1020 4795 0000 9902 0421 5000
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko dziecka oraz klasę.

Ze względów organizacyjnych informujemy, że:

 1. Nie jest możliwa zapłata za abonament, który nie obejmuje obiadów na cały miesiąc, w kwocie innej niż opublikowana na stronie szkoły. Dokonując wpłaty proszę nie odliczać odpisów we własnym zakresie.
 2. W razie nieobecności dziecka w szkole odpisy należy zgłaszać jeden dzień wcześniej do godz. 9:00 pod nr telefonu:

  91 482 00 78 (wew.120).

 1. Nie zgłoszenie nieobecności na obiedzie będzie skutkowało naliczeniem obiadów bez odliczeń.
 2. Zwroty za niewykorzystane obiady na podstawie zgłoszeń dokonanych zgodnie z regulaminem stołówki szkolnej będą rozliczane automatycznie na konto wpłacającego po okresie 2 miesięcy lub wcześniej wyłącznie na prośbę rodzica/ opiekuna.
 3. Odpisów nie dokonujemy na podstawie nieobecności z dziennika.
 4. Stołówka szkolna nie wydaje obiadów na wynos. Decyzja ta podyktowana jest względami sanitarnymi.