Ostatnia aktualizacja: 20 września 2022

Opłata za obiady na miesiąc PAŹDZIERNIK 2022 r.

Termin zapłaty za obiady na miesiąc PAŹDZIERNIK upływa z dniem  28.09.2022 r.  

Liczy się data zaksięgowanej wpłaty.

Opłaty dokonujemy przez aplikację „zamowposilek.pl” na cały miesiąc z góry.

Aby korzystać ze stołówki szkolnej należy się zarejestrować. Rejestracja jest już aktywna.

Obiady będą wydawane od 03 października.

Bardzo prosimy o przestrzeganie terminu wpłat, ponieważ tylko te dzieci, które mają opłacony abonament w terminie oraz posiadają aktywne breloczki będą mogły korzystać ze stołówki szkolnej od 03.10.2022 r.

Ilość obiadów zależna jest wyłącznie od ilości wpłat zaksięgowanych, dlatego prosimy o terminowe wpłaty!!!

Uczniom, którzy nie dokonają wpłaty w terminie do 28.09.2022 r. (zaksięgowanej wpłaty) zakup obiadów jest możliwy wyłącznie z tygodniowym wyprzedzeniem, tzn. wpłata musi wpłynąć do piątku do godz. 9:00 rano, aby móc korzystać z obiadów od poniedziałku następnego tygodnia.

Odbiór breloczków upoważniających korzystanie ze stołówki szkolnej u Intendenta szkoły.

Uwaga!!!  Wydane  breloczki będą nieaktywne, aby dokonać aktywacji breloka należy zarejestrować się poprzez aplikację „zamowposilek.pl” . Postępując według instrukcji „dodać” swój breloczek.

 • Uczniowie klas  1-3  breloki  odbierają wychowawcy klas u Intendenta.
 • Uczniowie klas 4-8   breloki  odbierają rodzice uczniów lub uczniowie we własnym zakresie u  Intendenta szkoły.

Wpłaty należy dokonać do 28.09.2022 r. – liczy się zaksięgowana wpłata

 • uczniowie klas 1-8    76,00 zł  (19 dni)  od 03-28.10.2022 r.
 • pracownicy              142,50 zł  (19 dni)  od 03-28.10.2022 r.

14 i 31 października 2022 r. –  Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

Płatność za obiady należy dokonać poprzez aplikację „zamowposilek.pl”
Szkoła Podstawowa Nr 55
Nr konta:     43 1020 4795 0000 9902 0421 5000
W tytule należy podać wygenerowany tytuł z aplikacji (każdy użytkownik ma własny nadany tytuł)

Ze względów organizacyjnych informujemy, że:

 1. Opłat za posiłki dokonuje się w miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie nowego miesiąca. Termin płatności do 28 dnia miesiąca na kolejny miesiąc „z góry”. Wpłaty dokonujemy poprzez aplikację „zamowposilek.pl” lub przelewem w kwocie pełnej wskazanej na dany miesiąc. Prosimy nie odliczać odpisów we własnym zakresie. Operator za dokonanie przelewów natychmiastowych  on-line pobiera prowizję. Zwykłe płatności tj. przelew na konto, są bezpłatne.
 2. W razie nieobecności dziecka w szkole odpisy należy zgłaszać jeden dzień wcześniej do godz. 9:00 poprzez aplikację. Wyjątkiem jest Poniedziałek- anulowanie obiadu jest możliwe do godz. 9:00 w piątek.
 3. Nie zgłoszenie nieobecności na obiedzie będzie skutkowało naliczeniem obiadów bez odliczeń.
 4. Zwroty za niewykorzystane obiady na podstawie zgłoszeń dokonanych w aplikacji „zamowposilek.pl” będą rozliczane automatycznie na konto wpłacającego w następnym miesiącu.
 5. Odpisów nie dokonujemy na podstawie nieobecności z dziennika.
 6. Stołówka szkolna nie wydaje obiadów na wynos. Decyzja ta podyktowana jest względami sanitarnymi.
 7. Pozostałe informacje znajdują się w Regulaminie Stołówki.