Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2023

Informacje dotyczące prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy pierwszej sportowej.

Przypominamy, że w dniach 13 i 14 marca 2023 r. odbędą się próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy pierwszej sportowej. Próby odbędą się wg poniższego harmonogramu:

13.03.2023 r. (poniedziałek)

hala sportowa kandydaci do klasy lekkoatletycznej, gimnastyki artystycznej i pływackiej – cz. I:

godz. 16.00 – dziewczęta

godz. 17.00 – chłopcy

14.03.2023 r. (wtorek)

pływalnia szkolna – kandydaci do klasy pływackiej – cz. II

godz. 16.00

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące organizacji prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy pierwszej sportowej:

 • Rodzic/Opiekun prawny przyprowadza dziecko do szkoły od strony obiektów sportowych – wejście na halę/basen i oczekują razem przed wejściem.
 • Po dziecko wyjdą instruktorzy i zaprowadzą na miejsce wykonywania prób.
 • Rodzic/Opiekun oczekuje na dziecko przed wejściem na halę.
 • Po zakończonych próbach sprawności fizycznej dziecko zostanie odprowadzone przez nauczyciela do drzwi przy obiekcie sportowym.
 • Prosimy, aby dzieci były ubrane na sportowo (chłopcy: spodnie dresowe, koszulka; dziewczynki: spodnie dresowe/legginsy, koszulka)
 • Prosimy, aby dzieci przyniosły ze sobą w worku obuwie zmienne sportowe oraz wodę do picia.
 • Prosimy o wydrukowanie poniżej zamieszczonych kart naborowych oraz wypełnienie części I karty. W przypadku kiedy dziecko kandyduje do dwóch/trzech klas należy wydrukować kartę dla każdej klasy oddzielnie.
 • Przypominamy o obowiązku posiadania przez dziecko orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza POZ – dotyczy rodziców/opiekunów prawnych, których jeszcze nie złożyli orzeczenia przy składaniu dokumentów.

Lista plików do pobrania:
 • Karta naborowa do klasy pływackiej
 • Karta naborowa do klasy gimnastyki artystycznej dziewcząt
 • Karta naborowa do klasy lekkoatletycznej