Ostatnia aktualizacja: 15 marca 2023

Nabór 2023/2024-Lista kandydatów do klasy pierwszej, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z harmonogramem w dniu dzisiejszym tj. 16 marca 2023r. o godzinie 15:00 w gablocie przy wejściu do szkoły zostanie wywieszona lista dzieci, które uzyskały pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Jednocześnie informujemy, że nie jest to jednoznaczne z zakwalifikowaniem dziecka do danej klasy.

Przypominamy również o obowiązku złożenia w sekretariacie wypełnionego wniosku o przyjęcie do szkoły – dotyczy osób, które jeszcze nie wypełniły lub nie złożyły wniosku.

Lista dzieci zakwalifikowanych do danych klas zgodnie z harmonogramem zostanie opublikowana i wywieszona w dniu 12 kwietnia 2023 r. o godz. 15:00.

Jednocześnie informujemy, że nie udzielamy telefonicznie informacji dotyczącej listy dzieci, które uzyskały pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.