Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2022

Informacje dotyczące organizacji prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy czwartej sportowej

Szanowni Państwo

Przypominamy, że w dniach 15 marca br (termin główny) oraz 16.03 br (termin dodatkowy). odbędą się próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy czwartej sportowej. Próby odbędą się wg poniższego harmonogramu:

15.03.2021 r. (wtorek)

hala sportowa

godz. 16.00 – dziewczęta i chłopcy

16.03.2021 r. (środa)

Hala sportowa

godz. 16.00 – dziewczęta i chłopcy

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące organizacji prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy czwartej sportowej:

 • Rodzic/Opiekun prawny przyprowadza dziecko do szkoły od strony obiektów sportowych  na 10 minut przed rozpoczęciem testów– wejście na halę/basen.
 • Po dziecko wyjdą instruktorzy i zaprowadzą na miejsce wykonywania prób.
 • Dziecko przed wejściem na obiekt dezynfekuje ręce.
 • Rodzic/Opiekun oczekuje na dziecko przed wejściem do szkoły.
 • Po zakończonych próbach sprawności fizycznej dziecko zostanie odprowadzone przez nauczyciela do drzwi przy obiekcie sportowym.
 • Prosimy, aby dzieci były ubrane na sportowo (chłopcy: spodenki dresowe, koszulka; dziewczynki: spodenki dresowe/legginsy, koszulka – będzie udostępniona szatnia )
 • Prosimy, aby dzieci przyniosły ze sobą w worku obuwie zmienne sportowe oraz wodę do picia.
 • Każde dziecko ma obowiązek posiadania własnej maseczki zdejmowanej na czas przeprowadzenia próby sprawności fizycznej.
 • Prosimy o wydrukowanie poniżej zamieszczonej karty naborowej oraz wypełnienie części I karty.
 • Przypominamy o obowiązku posiadania przez dziecko orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza POZ – dotyczy rodziców/opiekunów prawnych, których jeszcze nie złożyli orzeczenia przy składaniu dokumentów

Lista plików do pobrania:
 • Karta naborowa do klasy 4 sportowej