Ostatnia aktualizacja: 15 marca 2022

Nabór 2022/2023 – lista kandydatów do klasy pierwszej, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Szanowni Państwo,

informujemy, że wszystkie dzieci które przystąpiły do testów sprawności fizycznej uzyskały pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Jednocześnie informujemy, że nie jest to jednoznaczne z zakwalifikowaniem dziecka do danej klasy.

Lista dzieci zakwalifikowanych do danych klas zgodnie z harmonogramem zostanie opublikowana i wywieszona w dniu 19 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00.