Ostatnia aktualizacja: 7 maja 2020

Drodzy Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych

Informujemy, ze w związku z planowanym wznowieniem zajęć opiekuńczo – wychowawczych w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 55 w Szczecinie od dnia 18.05.2020 r. przygotowujemy procedury bezpiecznego pobytu dzieci w placówce, z którymi w najbliższym czasie Państwa zapoznamy.

Wystąpią ograniczenia w przyjmowaniu dzieci do przedszkola zgodnie z ilością niezbędnego personelu oraz z dostosowaniem do zmniejszenia liczebności grup do 10 dzieci. Z opieki w pierwszej kolejności  mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola w okresie epidemii koronawirusa zostaną Państwu przedstawione w najbliższych dniach (będą odbywały się drogą elektroniczną wniosek będzie zamieszczony  na stronie szkoły).

Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego przedstawiamy  Państwu wstępne zasady sprawowania opieki w naszych grupach przedszkolnych: w grupie przedszkolnej może przebywać maksymalnie 10 dzieci . Z sali zostaną usunięte dywany, maskotki, książki, puzzle oraz inne zabawki, których nie da się zdezynfekować. Ilość zabawek ograniczona zostaje do minimum tj. duże klocki plastikowe, samochody plastikowe. Do placówki nie można przynosić żadnych zabawek i przedmiotów z domu.

Szkoła będzie sprawowała opiekę nad dziećmi, zapewniając posiłki całodniowe. Zasady przyprowadzania i odprowadzania dzieci zostaną opisane w wytycznych dla rodziców.

Bardzo prosimy o przemyślane decyzję, bo zdrowie i bezpieczeństwo dzieci są dla nas wszystkich najwyższym priorytetem.