Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2020

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do oddziału przedszkolnego

Szanowni Rodzice!

W dniach 22-24 kwietnia 2020 r. odbędzie się potwierdzanie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka może odbywać się w następujący sposób:

 1. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna jest tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) – status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty.
 2. Możliwe jest również złożenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy placówki – przedszkole zmienia status kandydata z zakwalifikowany na przyjęty,
 3. Dopuszczalne jest również w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości, dostarczenie oświadczenia woli w wersji papierowej do placówki z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury:

Procedura składania oświadczenia woli w placówce (przedszkolu/szkole):

 1. Do punktu przyjmowania oświadczeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola wchodzi tylko jedna osoba,
 2. Punkt przyjmowania oświadczenia woli czynny jest w godz. 7.00 – 15.00,
 3. Usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły/placówki,
 4. Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk,
 5. Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku,
 6. Oświadczenie woli w formie papierowej powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty,
 7. Oświadczenie woli Rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika.

Lista plików do pobrania:
 • Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddzału przedszkolnego SP 55