Ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia 2020

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Poniżej znajdują się druki do pobrania:

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku …………… z ZFŚS – załącznik 2.doc

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku …………… z ZFŚS – załącznik 2.pdf

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku …………… z ZFŚS – załącznik 2a.doc

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku …………… z ZFŚS – załącznik 2a.pdf

Wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie – załącznik nr 4.doc

Wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie – załącznik nr 4.pdf

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego z ZFŚS – pracownik – załącznik nr 6.doc

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego z ZFŚS – pracownik – załącznik nr 6.pdf

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego z ZFŚS – emeryt/rencista – załącznik nr 6.doc

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego z ZFŚS – emeryt/rencista – załącznik nr 6.pdf

Lista plików do pobrania:
  • Załącznik nr 2.doc
  • Załącznik nr 2.pdf
  • Załącznik nr 2a.doc
  • Załącznik nr 2a.pdf
  • Załącznik nr 4.doc
  • Załącznik nr 4.pdf
  • Załącznik nr 6p.doc
  • Załącznik nr 6p.pdf
  • Załącznik nr 6e.doc
  • Załącznik nr 6e.pdf