Ostatnia aktualizacja: 5 lipca 2022

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z WYNIKAMI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane w szkole 8 lipca 2022 r. za potwierdzeniem odbioru. Ewidencja wydanych zaświadczeń pozostaje w dokumentacji szkoły.

W przypadku braku możliwości osobistego odbioru zaświadczenia przez zdającego lub jego rodzica/prawnego opiekuna, istnieje możliwość odbioru dokumentu przez osobę posiadającą upoważnienie (wzór w załączniku).

Harmonogram odbioru zaświadczeń w dniu 8 lipca 2022 r.

kl. 8a – godz. 9.00 pokój nauczycielski
kl. 8e – godz. 9.00 s. 215

kl. 8b – godz. 10.00 s. 215
kl. 8c – godz. 10.00 s. 217
kl. 8d – godz. 10.00 s. 218
kl. 8f –  godz. 10.00 s. 221