Ostatnia aktualizacja: 22 sierpnia 2022

Opłata za obiady na miesiąc WRZESIEŃ 2022 r.

Termin zapłaty za obiady na miesiąc WRZESIEŃ upływa z dniem  01.09.2022 r.  godz. 11:00.

Liczy się data zaksięgowanej wpłaty na koncie bankowym szkoły.

Obiady będą wydawane od 05 września.

Bardzo prosimy o przestrzeganie terminu wpłat, ponieważ tylko te dzieci, które mają opłacony abonament w terminie będą mogły korzystać ze stołówki szkolnej od 05.09.2022 r.

Ilość obiadów zależna jest wyłącznie od ilości wpłat zaksięgowanych na koncie szkoły, dlatego prosimy o terminowe wpłaty!!!

Uczniom, którzy nie dokonają wpłaty w terminie do 01.09.2022 r. do godz. 11:00 (zaksięgowanej wpłaty) Stołówka Szkolna nie wyda obiadu od 05-09.09.2022 r.

Wpłaty, które wpłyną na konto szkoły po wyznaczonym terminie będą akceptowane tylko w szczególnych przypadkach zgłoszonych wyłącznie osobiście u intendenta. Liczba obiadów jest ograniczona. Pozostałe wpłaty nie zgłoszone będą akceptowane od następnego tygodnia.

Intendent nie odpowiada za zgłoszenia e-mailowe lub inne.

Odbiór karnetów obiadowych w portierni od 02.09.2022 r. :

  • Uczniowie klas  1-3  karnety obiadowe odbierają wychowawcy klas w portierni szkoły.
  • Uczniowie klas 4-8   karnety obiadowe odbierają uczniowie we własnym zakresie w portierni szkoły.

Wpłaty należy dokonać do 01.09.2022 r. do godz. 11:00 – liczy się zaksięgowana wpłata

  • uczniowie klas 1-8    80,00 zł  (20 dni)  od 05-30.09.2022 r.
  • pracownicy              150,00 zł  (20 dni)  od 05-30.09.2022 r.

01-02.09.2022 r. –  Stołówka nieczynna (nie dotyczy Oddziału Przedszkolnego)

Płatność za obiady należy dokonać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy:
Szkoła Podstawowa Nr 55
Nr  konta:     43 1020 4795 0000 9902 0421 5000
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko dziecka oraz klasę.

Ze względów organizacyjnych informujemy, że:

1. Nie jest możliwa zapłata za abonament, który nie obejmuje obiadów na cały miesiąc, w kwocie innej niż opublikowana na stronie szkoły. Dokonując wpłaty proszę nie odliczać odpisów we własnym zakresie.

2. W razie nieobecności dziecka w szkole odpisy należy zgłaszać jeden dzień wcześniej do godz. 9:00 pod nr telefonu: 91 482 00 78  (wew. 120).  

W celu weryfikacji dokonania zwrotu za niewykorzystane obiady powyżej tygodnia (tylko zgłoszone) bardzo prosimy o zwrot karnetu do intendenta w pierwszym dniu nowego miesiąca (nie dotyczy pojedynczych odpisów).

3. Nie zgłoszenie nieobecności na obiedzie będzie skutkowało naliczeniem obiadów bez odliczeń.

4. Zwroty za niewykorzystane obiady na podstawie zgłoszeń dokonanych zgodnie z regulaminem stołówki szkolnej będą rozliczane automatycznie na konto wpłacającego po okresie 2 miesięcy lub wcześniej wyłącznie na prośbę. 

 5. Odpisów nie dokonujemy na podstawie nieobecności z dziennika.

6. Stołówka szkolna nie wydaje obiadów na wynos. Decyzja ta podyktowana jest względami sanitarnymi.

7. Pozostałe informacje znajdują się w Regulaminie Stołówki.