Ostatnia aktualizacja: 1 stycznia 2023

Opłata za obiady na miesiąc STYCZEŃ 2023 r.

Uwaga!!! Od 02.01.2023 r. obowiązuje nowy Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej.

Zapłaty za obiady na miesiąc STYCZEŃ należy dokonać w pierwszym tygodniu nowego roku.

 Od 01 stycznia do 06 stycznia 2023 r. – na cały miesiąc.

Obiady będą wydawane od 02 stycznia.

Za miesiąc styczeń wpłaty należy dokonać w pełnej kwocie za cały miesiąc bez odliczeń.

Odliczenia za nieobecność na obiedzie w pierwszym tygodniu miesiąca proszę zgłaszać

telefonicznie pod numerem: 91 482-00-78 (wew. 121),

e-mailowo: a.wojtowicz@blekitna.szczecin.pl  lub osobiście u intendenta.

Wpłaty dokonane po terminie będą rozliczane zgodnie z nowym Regulaminem.

Prosimy o terminowe wpłaty oraz dokonywanie zamówień poprzez „zamowposilek.pl”

Aby korzystać ze stołówki szkolnej od 02.01.2023 r. wpłaty należy dokonać w pełnej kwocie

  • uczniowie klas 1-8    126,00 zł  (6,00 x 21 dni)  od 02-31.01.2023 r.
  • pracownicy                 241,50 zł  (11,50 x 21 dni)  od 02-31.01.2023 r.
  Płatność za obiady należy dokonać poprzez aplikację „zamowposilek.pl” 
  przelewem tradycyjnym wyłącznie z wygenerowanym tytułem zapłaty z aplikacji
lub on-line (uwaga: dodatkowy koszt)  

Szkoła Podstawowa Nr 55

Nr  konta:     43 1020 4795 0000 9902 0421 5000

W tytule należy podać wygenerowany tytuł z aplikacji (każdy użytkownik ma własny nadany tytuł)

Ze względów organizacyjnych informujemy, że:

  1. Opłat za posiłki dokonuje się w miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie nowego miesiąca. Termin płatności do 4 dni roboczych przed końcem miesiąca – na kolejny miesiąc „z góry”. Wpłaty dokonujemy poprzez aplikację „zamowposilek.pl”. Operator za dokonanie przelewów natychmiastowych  on-line pobiera prowizję. Zwykłe płatności koniecznie z wygenerowanym tytułem zapłaty z aplikacji tj. przelew na konto, są bezpłatne.
  2. W razie nieobecności dziecka w szkole odpisy należy zgłaszać jeden dzień wcześniej do godz. 9:00 poprzez aplikację. Wyjątkiem jest Poniedziałek- anulowanie obiadu jest możliwe do godz. 9:00 w piątek.
  3. Nie zgłoszenie nieobecności na obiedzie będzie skutkowało naliczeniem obiadów bez odliczeń.
  4. Zwroty za niewykorzystane obiady na podstawie zgłoszeń dokonanych w aplikacji „zamowposilek.pl” będą rozliczane zgodnie z nowym Regulaminem.
  5. Odpisów nie dokonujemy na podstawie nieobecności z dziennika.
  6. Stołówka szkolna nie wydaje obiadów na wynos. Decyzja ta podyktowana jest względami sanitarnymi.
  7. Pozostałe informacje znajdują się w Regulaminie Stołówki.