Ostatnia aktualizacja: 17 lutego 2021

Opłata za obiady na miesiąc MARZEC 2021 r.

Opłata za obiady na miesiąc MARZEC 2021 r.

Uczniowie, którzy będą korzystać ze stołówki szkolnej w miesiącu MARCU wpłaty należy dokonać w terminie do 24.02.2021 r.

UWAGA!!! Liczy się data zaksięgowanej wpłaty.

Obiady będą wydawane od 01 marca (Bardzo prosimy o przestrzeganie terminu wpłat, ponieważ tylko te dzieci, które mają opłacony abonament w terminie będą mogły korzystać ze stołówki szkolnej).

Wpłaty należy dokonać do 24.02.2021 r.

  • uczniowie 92,00 zł
  • pracownicy 172,50 zł

Płatności za obiady należy dokonać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy

Szkoła Podstawowa Nr 55

Nr  konta:     43 1020 4795 0000 9902 0421 5000

W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko dziecka oraz klasę.

Karty abonamentowe, po weryfikacji wpłat, będą przekazane wychowawcom klas.

Ze względów organizacyjnych informujemy, że:

  1. Nie jest możliwa zapłata przelewem za abonament, który nie obejmuje obiadów na cały miesiąc, w kwocie innej niż opublikowana na stronie szkoły.
  2. W razie nieobecności dziecka w szkole odpisy należy zgłaszać jeden dzień wcześniej do godz. 9:00 pod nr tel. 91-482-00-78 (wew.120).
  3. Stołówka szkolna nie wydaje obiadów na wynos. Decyzja ta podyktowana jest względami sanitarnymi.
  4. Termin zapłaty za obiady jest ostateczny. Po tym terminie wszelkie wpłaty będą odsyłane.