Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2021

Opłata za obiady na miesiąc GRUDZIEŃ 2021 r.

Uczniowie klas 1-8,  którzy będą korzystać ze stołówki szkolnej w miesiącu grudniu wpłaty należy dokonać najpóźniej  do 26.11.2021 r. do godz. 11:00.  Liczy się data zaksięgowanej wpłaty.

Obiady będą wydawane od 01 grudnia.

Bardzo prosimy o przestrzeganie terminu wpłat, ponieważ tylko te dzieci, które mają opłacony abonament w terminie będą mogły korzystać ze stołówki szkolnej. Ilość obiadów zależna jest od ilości dokonanych wpłat.

Uczniom, którzy nie dokonają wpłaty do 26.11.2021 r. do godz. 11:00 (zaksięgowanej wpłaty) Stołówka Szkolna nie wyda obiadu w terminie 01-03.12.2021 r.

Wpłaty, które wpłyną po terminie będą akceptowane, lecz obiad wydany będzie w zależności od daty wpływu wpłaty na konto szkoły z uwzględnieniem możliwości przygotowania posiłku.

Odbiór karnetów obiadowych w dniu 30.11.2021 r. :

  • Uczniowie klas  1-3  karnety obiadowe odbierają wychowawcy klas w portierni szkoły.
  • Uczniowie klas 4-8   karnety obiadowe odbierają uczniowie we własnym zakresie w portierni szkoły.

Wpłaty należy dokonać do 26.11.2021 r. do godz. 11:00 – liczy się zaksięgowana wpłata

  • uczniowie 64,00 zł  (16 dni)
  • pracownicy 120,00 zł  (16 dni)

23-31.12.2021 r. – Zimowa przerwa świąteczna.

Płatność za obiady należy dokonać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy:
Szkoła Podstawowa Nr 55
Nr  konta:     43 1020 4795 0000 9902 0421 5000
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko dziecka oraz klasę.

Ze względów organizacyjnych informujemy, że:

  1. Nie jest możliwa zapłata za abonament, który nie obejmuje obiadów na cały miesiąc, w kwocie innej niż opublikowana na stronie szkoły. Dokonując wpłaty proszę nie odliczać odpisów we własnym zakresie.
  2. W razie nieobecności dziecka w szkole odpisy należy zgłaszać jeden dzień wcześniej do godz. 9:00 pod nr tel. 91-482-00-78 (wew.120).
  3. Nie zgłoszenie nieobecności na obiedzie będzie skutkowało naliczeniem obiadów bez odliczeń.
  4. Zwroty za niewykorzystane obiady na podstawie zgłoszeń dokonanych zgodnie z regulaminem stołówki szkolnej będą rozliczane automatycznie na konto wpłacającego po okresie 2 miesięcy lub wcześniej wyłącznie na prośbę rodzica/ opiekuna.
  5. Odpisów nie dokonujemy na podstawie nieobecności z dziennika.
  6. Stołówka szkolna nie wydaje obiadów na wynos. Decyzja ta podyktowana jest względami sanitarnymi.