Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2021

Harmonogram indywidualnych spotkań z rodzicami w klasach 4-8.

Szanowni Państwo

Zgodnie z terminarzem na rok szkolny 2021/2022 w miesiącu listopadzie zaplanowano indywidualne spotkania z rodzicami, których harmonogram znajduje się poniżej w załączniku. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników spotkań (nauczycieli i rodziców) przyjmujemy następujący schemat organizacyjny.
1. Spotkania odbędą się w dniach 23, 24, 25.XI.2021 r. w godzinach 16:30 – 18:00
2. Spotkania będą miały charakter indywidualny. Udział w spotkaniach wezmą rodzice uczniów zaproszonych przez nauczycieli. Nauczyciel zaprasza rodziców na konkretną godzinę za pomocą komunikatora (e-dziennika).
3. W spotkaniach mogą wziąć udział również rodzice z własnej inicjatywy po wcześniejszym zgłoszeniu nauczycielowi takiej potrzeby za pomocą komunikatora. Nauczyciel wyznacza godzinę i za pomocą wiadomości zwrotnej przekaże informację dotyczącą spotkania.
4. W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu indywidualnym z nauczycielem prosimy do zgłaszanie takiej potrzeby bezpośrednio do nauczycieli do dnia 21 listopada br.

Jednocześnie prosimy o stosowanie się do obowiązujących w szkole procedur – dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu ok.1,5 m, zakrycie ust i nosa maseczką.


Serdecznie zapraszamy!

Lista plików do pobrania:
  • Harmonogram spotkań indywidualnych w dniach 23 - 25 listopada br.