Ostatnia aktualizacja: 18 czerwca 2020

Listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy 1 – informacje organizacyjne

Informujemy, że 19 czerwca o godz. 12:00 tj. piątek na stronie szkoły zostanie podana lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy pierwszej.

Od 19.06.2020 r. do 26.06.2020 r. do godz. 15.00 rodzice kandydatów zakwalifikowanych  do kl. 1 POTWIERDZAJĄ  WOLĘ  PODJĘCIA  NAUKI  W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ (druki oświadczeń do pobrania poniżej).

Uzupełniony i podpisany  druk prosimy dostarczyć do szkoły (w kopercie lub koszulce) pozostawiając w kartoniku przy portierni. Można też przesłać skan potwierdzenia na adres sp55@miasto.szczecin.pl

Lista plików do pobrania:
  • Oświadczenie potwierdzenia woli nauki - klasy ogólne
  • Oświadczenie potwierdzenia woli nauki - klasy sportowe