Ostatnia aktualizacja: 5 czerwca 2020

Informacje dotyczące rozliczenia za niewykorzystane posiłki

Informujemy, że nadpłatę za niewykorzystane w miesiącu marcu posiłki oraz pozostałe zgłoszone i nierozliczone w bieżącym roku szkolnym odpisy będzie można rozliczyć podczas zakupu karnetu obiadowego na miesiąc wrzesień.

Rodziców, których dzieci nie będą już uczniami naszej szkoły w roku szkolnym 2020/2021 prosimy o przesłanie takiej informacji na adres email: sp55@miasto.szczecin.pl z jednoczesnym wskazaniem numeru konta bankowego, na które ma zostać wysłana nadpłacona kwota.

Lista plików do pobrania: