Ostatnia aktualizacja: 12 stycznia 2023

Komunikat w sprawie organizacji półkolonii

Drodzy Rodzice!
Półkolonie organizowane będą przez dwa  turnusy
I turnus  13.02 – 17.02.2023 ( poniedziałek – piątek) – 60 miejsc
II turnus  20.02 – 24.02.2023  ( poniedziałek – piątek) – 60 miejsc

Godziny opieki nad dziećmi na półkolonii   7.30 – 16.00
Odpłatność za jeden turnus wynosić będzie  420 zł , dziecko można zapisać na jeden lub dwa  turnusy. Nie ma możliwości zapisu na pojedyncze dni.
Wpłaty należy dokonać  na konto nr 43 1020 4795 0000 9902 0421 5000
z dopiskiem opłata za  półkolonię, imię i nazwisko dziecka, klasa oraz który turnus półkolonii
W ramach półkolonii dzieci mają pełne wyżywienie: śniadanie, obiad, podwieczorek, szereg zajęć plastycznych, ruchowych , warsztaty, wyjście do kina, wyjście na ściankę wspinaczkową  itp. Opiekę nad dziećmi sprawował będzie jeden wychowawca przez cały tydzień, grupa będzie liczyć do 15 dzieci.
Poniżej znajduje się karta zgłoszeniowa na półkolonię, którą należy wypełnić , podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły lub podpisaną wrzucić w szkole do kartonu przy portierni szkolnej.
Proszę dokładnie  wskazać na karcie terminy uczestnictwa dziecka na półkolonii. Na każdy turnus półkolonii należy złożyć oddzielną kartę ( jeśli dziecko będzie zapisane na 2 turnusy).
Czyste druki kary są do pobrania również przy dyżurce Pani woźnej. Ilość miejsc jest ograniczona  i w pierwszej kolejności oferta półkolonii skierowana jest do dzieci klas pierwszych, drugich ,trzecich i czwartych  z naszej szkoły.
O zapisie dziecka decyduje kolejność zgłoszeń ( złożenie karty ) i wniesione opłaty  za półkolonię na w/w konto. Zapisy trwają do 25 stycznia 2023 r. lub do wyczerpania miejsc. W przypadku większej liczby chętnych dzieci będzie stworzona lista rezerwowa.

Lista plików do pobrania:
  • Karta zgłoszeniowa