Ostatnia aktualizacja: 21 marca 2023

Spotkania z rodzicami uczniów klas 0 – 8 – aktualizacja

Szanowni Państwo,

w dniach 28-29 marca w SP 55 odbędą się zebrania z rodzicami oraz indywidualne spotkania z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem spotkań.

Dyrekcja szkoły

Lista plików do pobrania:
  • Harmonogram zebrań z rodzicami uczniów klas 0 - 3
  • Harmonogram indywidualnych spotkań i zebrań z rodzicami uczniów klas 4 - 8