Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2021

Informacje dotyczące organizacji prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy czwartej sportowej

Szanowni Państwo

Przypominamy, że w dniach 16 i 18 marca br. odbędą się próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy czwartej sportowej. Szczegółowy harmonogram prób zostały przekazany na konta zainteresowanych rodziców w dzienniku elektronicznym.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące organizacji prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy czwartej sportowej:

 • Rodzic/Opiekun prawny przyprowadza dziecko do szkoły od strony obiektów sportowych – wejście na halę/basen i oczekują razem przed wejściem.
 • Po dziecko wyjdą instruktorzy i zaprowadzą na miejsce wykonywania prób.
 • Dziecko przed wejściem na obiekt dezynfekuje ręce.
 • Rodzic/Opiekun oczekuje na dziecko przed wejściem do szkoły.
 • Po zakończonych próbach sprawności fizycznej dziecko zostanie odprowadzone przez nauczyciela do drzwi przy obiekcie sportowym.
 • Prosimy, aby dzieci były ubrane na sportowo (chłopcy: spodnie dresowe, koszulka; dziewczynki: spodnie dresowe/legginsy, koszulka)
 • Prosimy, aby dzieci przyniosły ze sobą w worku obuwie zmienne sportowe oraz wodę do picia.
 • Każde dziecko ma obowiązek posiadania własnej maseczki zdejmowanej na czas przeprowadzenia próby sprawności fizycznej.
 • Prosimy o wydrukowanie poniżej zamieszczonej karty naborowej oraz wypełnienie części I karty.
 • Przypominamy o obowiązku posiadania przez dziecko orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza POZ – dotyczy rodziców/opiekunów prawnych, których jeszcze nie złożyli orzeczenia przy składaniu dokumentów.

Lista plików do pobrania:
 • Karta naborowa do klasy czwartej