Ostatnia aktualizacja: 18 października 2020

Zajęcia na pływalni

Zgodnie z § 6 ust 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, 1797 i 1829) i w związku z doprecyzowaniem przepisów dotyczących zamknięcia basenów informujemy, że wstrzymana została działalność basenów z wyłączeniem basenów przeznaczonych dla uczniów – w ramach zajęć w szkole.
Zgodnie z powyższym zajęcia dla dzieci w ramach zajęć w-f będą odbywały się zgodnie z planem lekcji, w dotychczasowym reżimie sanitarnym.