Ostatnia aktualizacja: 28 maja 2020

Wytyczne i procedury organizacyjne dotyczące przeprowadzenia prób sprawności fizycznej do klasy 4 sportowej.

W związku planowanym przeprowadzeniem prób sprawności fizycznej w dniu  5 czerwca 2020r.  tj. piątek na otwartym boisku szkolnym – tartanowym (boisko znajduje się poniżej stadionu szkolnego) z zapewnieniem zdrowych i bezpiecznych warunków pozwalających na przeprowadzenie prób sprawności fizycznej kandydatów do klasy czwartej sportowej. Prosimy Państwa o zapoznanie się z niżej zamieszczonymi dokumentami:

 • Wytycznymi i procedurami organizacyjnymi dotyczącymi przeprowadzenia prób sprawności fizycznej,
 • Harmonogramem działań rekrutacyjnych,
 • Próbami sprawności fizycznej,
 • Kryteriami naboru.

Najważniejsze informacje dla Państwa:

 1. Testy odbędę się w dniu 5 czerwca 2020r. tj. piątek od godz. 10:30 w trzech grupach: po 10 kandydatów, w odstępach godzinnych tj. o godz. 10:30 – 10 kandydatów, 11:30 – 10 kandydatów i o 12:30 – 10 kandydatów.
 2. W celu zapisania dziecka-kandydata na wybraną godzinę należy skontaktować się z sekretariatem szkoły na nr 91 482 00 78 do dnia 03 czerwca 2020r. tj. środa.
 3. Prosimy o przychodzenie punktualnie na wyznaczoną godzinę każdego kandydata.
 4. Dziecko – kandydat do klasy sportowej przychodzi już w pełni przygotowany do testu i do panujących warunków zewnętrznych np. temperatura tj. ubrany w strój sportowy, obuwie sportowe, wodę do picia oraz  zdrowy ( bez objaw chorobowych takich jak katar, kaszel czy gorączka).
 5. Warunkiem przystąpienia  dziecka – kandydata  do testów sprawnościowych  jest bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub aktualnej karty zdrowia sportowca ( którą państwo składali w sekretariacie szkoły, jeżeli nie to należy obowiązkowo mieć ze sobą w czasie testów kandydata).
 6. Każdy rodzic/opiekun prawny kandydata przynosi również matę do ćwiczeń lub duży ręcznik kąpielowy, który będzie stanowił dodatkową ochronę sanitarną podczas wykonywanych prób dziecka.
 7. Każdy uczestnik  ma obowiązek posiadania własnej maseczki ( zdejmowanej na czas testu).
 8. Rodzic oczekuje na dziecko przed wejściem na ogrodzony obiekt. Nie ma możliwości wejścia w strefy prowadzanych prób.
 9. Kandydaci na testy są przyprowadzani/odbierani wyłącznie przez jednego, zdrowego rodzica/opiekuna prawnego.
Lista plików do pobrania:
 • Wytyczne sanitarno-przeciwepidemiologiczne oraz procedury dotyczące organizacji prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy czwartej sportowej w Szkole Podstawowej nr 55
 • Harmonogram działań rekrutacyjnych
 • Próby sprawności fizycznej
 • Kryteria naboru