Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2020

Wewnątrzszkolne procedury bezpieczeństwa dotyczące realizacji zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka obowiązujące w Szkole Podstawowej Nr 55 w Szczecinie w warunkach pandemii COVID-19

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2020 r. w oparciu o wytyczne GIS w związku z pandemią koronawirusa, na terenie szkoły wznawia się realizację zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia te mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa dotyczącymi wznowienia zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w warunkach pandemii COVID-19. 

Dyrekcja SP 55 w Szczecinie

Lista plików do pobrania:
  • Wewnątrzszkolne procedury bezpieczeństwa dotyczące realizacji zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka obowiązujące w Szkole Podstawowej Nr 55 w Szczecinie w warunkach pandemii COVID-19
  • Załącznik nr 1
  • Załącznik nr 2