Ostatnia aktualizacja: 17 marca 2021

TYDZIEŃ MATEMATYKI – PODSUMOWANIE

W dniach 8-12 marca odbywał się w naszej szkole „Tydzień Matematyki”.

Tydzień Matematyki to impreza obfitująca w matematyczne atrakcje dla uczniów naszej szkoły z klas 4 – 8. HASŁO PRZEWODNIE: „Matematyka jest to królowa wszystkich nauk, jej ulubieńcem jest prawda, a prostość i oczywistość jej strojem” – Jędrzej Śniadecki.

Naszym głównym celem była popularyzacja wiedzy matematycznej wśród jak najszerszego kręgu uczniów, rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań i talentów matematycznych wśród dzieci, wzbogacenie słownictwa matematycznego oraz wiedzy matematycznej, zagospodarowanie uczniom czasu wolnego, umożliwienie uczniom wykazania mocnych stron poprzez udział w różnego rodzaju przedsięwzięć matematycznych, promowanie matematyki w szkole.

KLASY 4     

W klasach 4a, 4c, 4e, zorganizowano – prace plastyczne „Cyfrolandia” – świat złożony z cyfr” – odpowiedzialną była p. Agnieszka Włodarczyk. W klasie 4b zorganizowano prace „Matematyczny Robot” – matematyka a fantastyka” na największego i najbardziej wymyślonego robota z brył przestrzennych – odpowiedzialną była p. Edyta Majewska-Gargula. W klasie 4d zorganizowano prace plastyczne „Figurolandia”- świat złożony z figur geometrycznych” – odpowiedzialną była p. Dobrosława Siewko.

KLASY 5

W klasach 5 uczniowie przedstawili prace dotyczące „Reklamy Matematyki”, prace przestawili w formie filmów oraz prac plastycznych. Były to następujące klasy: 5a – odpowiedzialną była p. Izabela Bladoszewska, 5b – odpowiedzialną była p. Aleksandra Nowak, 5c – odpowiedzialną była p. Luiza Sobolewska.

KLASY 6

W klasach 6 uczniowie zaprezentowali w formie prezentacji i plakatów przydzielonego wybitnego matematyka. Tales z Miletu zaprezentowany był przez klasy: 6a, 6d – odpowiedzialną była p. Sylwia Wolińska.  Mikołaj Kopernik zaprezentowany był przez klasy: 6c, 6g – odpowiedzialną była p. Aleksandra Nowak. Euklides zaprezentowany był przez klasę: 6e – odpowiedzialną była p. Dobrosława Siewko.  Pitagoras z Samos zaprezentowany był przez klasę: 6f – odpowiedzialną była p. Edyta Majewska-Gargula. Archimedes zaprezentowany był przez klasę: 6h – odpowiedzialną była p. Agnieszka Włodarczyk. Izaak Newton zaprezentowany był przez klasę: 6i – odpowiedzialną była p. Luiza Sobolewska.

KLASY 7

Klasy 7 miały za zadanie „Rozwiązanie krzyżówki matematycznej” – każda klasa otrzymała inną krzyżówkę, rozwiązywała ją podczas lekcji. Krzyżówki rozwiązywane były w następujących klasach:7a – odp. Agnieszka Włodarczyk ; 7b, 7c – odp. Edyta Majewska-Gargula; 7d, 7f – odp. Aleksandra Nowak.

KLASY 8

Klasy 8a, 8b, 8e przedstawiły prace „Symetria w architekturze” w formie prezentacji i plakatu  – odpowiedzialną była p. Dobrosława Siewko.

Klasy 8c, 8f przedstawiły prace „Symetria w przyrodzie” w formie prezentacji i plakatu  – odpowiedzialną była p. Sylwia Wolińska.

Ponadto przygotowano w każdy dzień „Tygodnia Matematyki” okolicznościowe informacje  matematyczne dla uczniów w formie plakatów, które udostępniane były każdego dnia na Facebooku szkoły – odpowiedzialną była p. Edyta Majewska-Gargula. W poniedziałek – Zabawa liczbowa- Pomyśl o liczbie. We wtorek –  Ile to milion bilionów? W środę – Paradoksy i sofizmaty w matematyce. W czwartek  – Liczba π. W piątek  – Magiczna siódemka.

Tydzień obfitował w wiele matematycznych aktywności, w których uczniowie klas 4 – 8 chętnie brali udział. Prace uczniów biorących udział w „Tygodniu Matematyki” były każdego dnia udostępniane na Facebooku szkoły. Zapraszamy do ich obejrzenia.

Wszyscy , którzy wzięli udział w przedsięwzięciach „Tygodnia Matematyki” wnieśli ogromny wkład w ich realizacje. Doceniając to pragniemy podziękować wychowawcom klas 4 – 8, którzy wspierali swoich uczniów oraz nauczycielom matematyki odpowiedzialnym za przydzielone zadanie.

Koordynator: Edyta Majewska-Gargula

1 / 10