Ostatnia aktualizacja: 22 października 2020

Sprzedaż abonamentów obiadowych na miesiąc LISTOPAD 2020 r.

UWAGA !!!

W chwili obecnej nie ma możliwości zakupu obiadów w kasie szkolnej.

Możliwa jest opłata wyłącznie przelewem bankowym, bądź przekazem pocztowym.

SPRZEDAŻ ABONAMENTÓW OBIADOWYCH

na miesiąc LISTOPAD 2020 r.

Obiady wydawane będą od dnia 02.11.2020 r.  

Możliwy jest zakup abonamentu tylko całościowego (bez możliwości selektywnego wyboru na poszczególne dni).  Wpłaty należy  dokonać przelewem bankowym na numer konta szkoły 43 1020 4795 0000 9902 0421 5000. (Szkoła Podstawowa Nr 55).

Przy dokonaniu płatności obowiązkowo należy podać imię i nazwisko oraz klasę ucznia, dla którego jest wykupowany abonament.

Zapłaty należy dokonać do dnia 27 października 2020 r.     TERMIN JEST OSTATECZNY !!!  Po tym terminie wszelkie wpłaty będą odsyłane.

Karty abonamentowe, po weryfikacji wpłat, będą przekazywane wychowawcom klas.

Ze względów organizacyjnych informujemy, że:

  1. Nie jest możliwa zapłata przelewem za abonament, który nie obejmuje obiadów na cały miesiąc, w kwocie innej, niż opublikowana na stronie internetowej szkoły (20 dnia każdego miesiąca).
  2. W razie nieobecności dziecka w szkole odpisy należy zgłaszać jeden dzień wcześniej do godz. 9:00 pod nr tel. 091-482-00-78 (wew. 120).
  3. Odpisy za miesiąc wrzesień i październik 2020 r.  będą zwracane na wskazane drogą e-mailową konto bankowe na początku listopada można przesyłać prośby o zwrotach na adres odpisy@blekitna.szczecin.pl
  4. Stołówka szkolna nie wydaje obiadów na wynos. Decyzja ta podyktowana jest względami sanitarnymi.

Obowiązek zakupu karnetu obiadowego nie dotyczy rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych (grupy „zerowe”). Informacje o kwocie uiszczenia płatności zostaną przekazane przez wychowawców grupy.

Ceny abonamentu na listopad:

          – uczniowie: 80,00 zł

          – pracownicy: 150,00 zł

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obiad dla uczniów oraz personelu będzie składał się z drugiego dania (bez zupy) z zachowaniem Norm Żywieniowych  do czasu ustalenia odpowiednich warunków organizacyjnych.