Ostatnia aktualizacja: 30 listopada 2020

Przetarg nieograniczony na ” Sukcesywne dostarczanie artykułów: mięsa, wędlin, drobiu i przetworów drobiowych na potrzeby stołówki szkolnej przy SP Nr 55 w Szczecinie od dnia 02.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.”

Gmina Miasto Szczecin- Szkoła Podstawowa Nr 55, ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

„Sukcesywne dostarczanie artykułów: mięsa, wędlin, drobiu i przetworów drobiowych na potrzeby stołówki szkolnej przy SP Nr 55 w Szczecinie od dnia 02.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.”