Ostatnia aktualizacja: 1 kwietnia 2021

PILNE!!! Opłata za obiad 07-30.04.2021 r.

Drodzy Państwo, bardzo prosimy o niezwłoczne dokonanie wpłaty za obiady wyłącznie za te dzieci, które uczęszczają na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze od 07-09.04.2021 r. oraz pozostałe dni zajęć, gdyż nie uiszczenie opłaty będzie skutkowało wstrzymaniem wydania posiłku w terminie 07-09.04.2021 r. oraz pozostałe dni jeśli nie odnotujemy wpłaty.

Wpłaty należy dokonać w kwocie 72,00 zł tj. od 07-30.04.2021. (18 dni).