Ostatnia aktualizacja: 9 września 2020

OPŁATY ZA OBIADY I ODPISY

Informujemy, iż w następnych miesiącach w dalszym ciągu dokonywanie opłat za obiady będzie możliwe tylko w formie przelewu bankowego. Opłat należy dokonywać w kwocie całego karnetu obiadowego (kwota jest publikowana co miesiąc na stronie szkoły). Zwroty za zgłaszane odpisy będą dokonywane raz na dwa miesiące na podstawie Państwa prośby mailowej na adres: a.pikulska@blekitna.szczecin.pl. Od początku listopada można wysyłać prośby o zwrot odpisów za wrzesień i październik.