Ostatnia aktualizacja: 20 marca 2023

Opłata za zgubiony brelok

Płatność za zgubiony brelok:  gotówką w kasie szkoły lub przelew na konto RR

Dane do przelewu:    Szkoła Podstawowa Nr 55, ul. Orawska 1, Szczecin

                                      Nr konta Rada Rodziców:   84 1020 4795 0000 9402 0004 8454

                                      Tytułem:  Opłata za zgubiony brelok–  Imię, Nazwisko, klasa dziecka

                                      Koszt breloka:     2,50 zł/szt  

Potwierdzenie zapłaty: dostarczyć osobiście intendentowi lub przesłać e-mailem  na adres:  

 a.wojtowicz@blekitna.szczecin.pl

Odbiór nowego breloka: u Intendenta

Intendent po otrzymaniu dowodu zapłaty za brelok wyda nowy brelok.

Osoby, które utraciły swoje breloczki zobowiązani są niezwłocznie poinformować o tym intendenta szkoły w celu dezaktywacji breloka, aby zabezpieczyć możliwość korzystania osób nieupoważnionych do wydania posiłku.

Jeśli jednak po zgłoszeniu zagubienia breloka, brelok się znajdzie, również należy poinformować intendenta w celu jego aktywacji.