Ostatnia aktualizacja: 12 stycznia 2021

Opłata za obiady na miesiąc styczeń 2021 r.

Dzieci klas I-III, które będą korzystały ze stołówki szkolnej w miesiącu styczniu zobligowane są do uiszczenia opłaty w terminie do 15.01.2021 r.

Obiady będą wydawane od 18 stycznia.

Wpłaty należy dokonać do 15.01.2021 r.

  • uczniowie 40,00 zł.
  • pracownicy 75,00 zł.

Płatności za obiady należy dokonać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Szkoła Podstawowa Nr 55

NR KONTA: 43 1020 4795 0000 9902 0421 5000

W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko dziecka oraz klasę