Ostatnia aktualizacja: 17 kwietnia 2023

Opłata za obiady na miesiąc MAJ 2023 r.

Uwaga!!! Od 02.01.2023 r. obowiązuje nowy Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej.

Termin zapłaty za obiady na miesiąc MAJ do 26.04.2023 r. (wpłaty zaksięgowanej).

Obiady będą wydawane od 04 maja.

Wpłaty dokonane po terminie uniemożliwiają zamówienie obiadów na 04-05.05.2023 r.

UWAGA!!! Aby móc korzystać z obiadów od 04 maja wpłaty należy dokonać o tyle wcześniej, aby najpóźniej do 4 dni roboczych wpłata była zaksięgowana na koncie szkoły oraz, abyście mogli Państwo zamówić posiłki w aplikacji na te dni.

Wpłaty należy dokonać wyłącznie przelewem z wygenerowanym tytułem zapłaty z aplikacji (każdy użytkownik  ma własny tytuł przelewu) lub on-line (operator pobiera opłatę). Wpłaty dokonane bez wygenerowanego tytułu zapłaty będą oczekiwać na przypisanie, a to sprawi, że Państwo nie będą mogli dokonać zamówień.

Wpłaty dokonane po terminie będą rozliczane zgodnie z nowym Regulaminem.

Prosimy o terminowe wpłaty oraz dokonywanie zamówień poprzez „zamowposilek.pl”

Aby korzystać ze stołówki szkolnej od 04-31.05.2023 r. wpłaty należy dokonać do 26.04.2023 r. (liczy się data zaksięgowanej wpłaty).

 • uczniowie klas 1-8    102,00 zł  (6,00 x 17 dni)  od 04-31.05.2023 r.
 • pracownicy               195,50 zł  (11,50 x 17 dni)  od 04-31.05.2023 r.
  Płatność za obiady należy dokonać wyłącznie przelewem z wygenerowanym tytułem zapłaty z aplikacji „zamowposilek.pl” lub on-line (uwaga: dodatkowy koszt).
Szkoła Podstawowa Nr 55
Nr  konta:     43 1020 4795 0000 9902 0421 5000
W tytule należy podać wygenerowany tytuł z aplikacji (każdy użytkownik ma własny nadany tytuł)

Ze względów organizacyjnych informujemy, że:

 1. Opłat za posiłki dokonuje się w miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie nowego miesiąca. Termin płatności do 4 dni roboczych przed końcem miesiąca – na kolejny miesiąc „z góry”. Wpłaty dokonujemy poprzez aplikację „zamowposilek.pl”. Operator za dokonanie przelewów natychmiastowych  on-line pobiera prowizję. Zwykłe płatności koniecznie z wygenerowanym tytułem zapłaty z aplikacji tj. przelew na konto, są bezpłatne.
 2. W razie nieobecności dziecka w szkole odpisy należy zgłaszać jeden dzień wcześniej do godz. 9:00 poprzez aplikację. Wyjątkiem jest Poniedziałek- anulowanie obiadu jest możliwe do godz. 9:00 w piątek.
 3. Niezgłoszenie nieobecności na obiedzie będzie skutkowało naliczeniem obiadów bez odliczeń.
 4. Zwroty za niewykorzystane obiady na podstawie zgłoszeń dokonanych w aplikacji „zamowposilek.pl” będą rozliczane zgodnie z nowym Regulaminem.
 5. Odpisów nie dokonujemy na podstawie nieobecności z dziennika.
 6. Stołówka szkolna nie wydaje obiadów na wynos. Decyzja ta podyktowana jest względami sanitarnymi.
 7. Pozostałe informacje znajdują się w Regulaminie Stołówki.
 8. Osoby, które dokonają płatności, ale nie zamówią posiłków w aplikacji nie będą mogły korzystać z obiadów.
  1. Liczą się tylko zamówione posiłki.
  1. Intendent nie odpowiada za brak złożenia zamówienia w aplikacji.
 9. Rodzic/Opiekun winien jest przestrzegać terminów wpłat oraz dokonywania zamówień obiadów.
 10. W razie wszelkich problemów bardzo proszę zwrócić się o pomoc do Intendenta.