Ostatnia aktualizacja: 22 kwietnia 2021

Opłata za obiady na miesiąc MAJ 2021 r. – Uczniowie klas 1-3 !!!


Uczniowie klas 1-3, którzy będą korzystać ze stołówki szkolnej w miesiącu MAJU wpłaty należy dokonać niezwłocznie w terminie do 30.04.2021 r. do godziny 11:00.


UWAGA !!! Liczy się data zaksięgowanej wpłaty.


Obiady będą wydawane od 04 maja 2021 r.


Bardzo prosimy o przestrzeganie terminu wpłat, ponieważ tylko te dzieci, które mają opłacony abonament w terminie będą mogły korzystać ze stołówki szkolnej.


Uczniom, którzy nie dokonali wpłaty do 30.04.2021 r. do godz. 11:00 Stołówka Szkolna w dniu 04.05.2021 r. nie wyda obiadu.


Wpłaty, które wpłyną po 04.05.2021 r. będą uwzględnione, lecz obiad wydany będzie dopiero od 10.05.2021 r.


Wpłaty należy dokonać do 30.04.2021 r. do godz. 11:00


 uczniowie 68,00 zł (17 dni)
 pracownicy 127,50 zł (17 dni)


25-27.05.2021 r. – Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Stołówka szkolna w tym terminie nie wydaje obiadów. W abonamencie obiadowym za miesiąc maj zostało to uwzględnione.


Płatności za obiady należy dokonać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy
Szkoła Podstawowa Nr 55
Nr konta: 43 1020 4795 0000 9902 0421 5000
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko dziecka oraz klasę.


Ze względów organizacyjnych informujemy, że:

  1. Nie jest możliwa zapłata przelewem za abonament, który nie obejmuje obiadów na cały
    miesiąc, w kwocie innej niż opublikowana na stronie szkoły.
  2. W razie nieobecności dziecka w szkole odpisy należy zgłaszać jeden dzień wcześniej do
    godz. 9:00 pod nr tel. 91-482-00-78 (wew.120).
  3. Stołówka szkolna nie wydaje obiadów na wynos. Decyzja ta podyktowana jest względami
    sanitarnymi

Klasy 4-8, Informacja o terminie oraz wysokości wpłat za obiady na miesiąc MAJ będzie zamieszczona na stronie szkoły w kolejnym komunikacie po uzgodnieniu organizacji harmonogramu zajęć.