Ostatnia aktualizacja: 17 listopada 2022

Opłata za obiady na miesiąc GRUDZIEŃ 2022 r.

Uwaga! Dokonując płatności za obiady na miesiąc grudzień bardzo prosimy o wpłaty wyliczone tzn. dokładnie tyle, ile wskazuje aplikacja po uwzględnieniu salda z listopada.

Prosimy nie nadpłacać oraz nie dokonywać płatności na kolejne miesiące!!! Kalendarz zablokowany.

Termin zapłaty za obiady na miesiąc GRUDZIEŃ do 25.11.2022 r. (wpłaty zaksięgowanej).

Obiady będą wydawane od 01 grudnia.

Wpłaty dokonane po terminie uniemożliwiają zamówienie obiadów na 01-02 grudnia.

Uwaga,  aby móc korzystać z obiadów w dniu 01 i 02 grudnia 2022 (czwartek i piątek) wpłaty należy dokonać o tyle wcześniej, aby najpóźniej do 25.11.2022 (piątek) do godz. 9:00 wpłata była zaksięgowana na koncie szkoły oraz, abyście mogli Państwo zamówić posiłki na te dni.

Dokonując płatności zwykłym przelewem z wygenerowanym tytułem zapłaty z aplikacji, należy wziąć pod uwagę, że płatność księgowana jest w drugim dniu roboczym.

Przykład: Jeżeli Państwo dokonują płatności 23 dnia miesiąca, to księgowana płatność jest w 25 dniu miesiąca.

Ilość obiadów zależna jest wyłącznie od ilości dokonanych zamówień.

Zamówienia należy składać minimum z tygodniowym wyprzedzeniem.

Odbiór breloczków upoważniających korzystanie ze stołówki szkolnej u Intendenta szkoły.

Aby korzystać ze stołówki szkolnej od 01-22.12.2022 r.

wpłaty należy dokonać do 25.11.2022 r. – liczy się data zaksięgowania wpłaty

  • uczniowie klas 1-8    64,00 zł  (16 dni)  od 01-22.12.2022 r.
  • pracownicy              120,00 zł  (16 dni)  od 01-22.12.2022 r.
Płatność za obiady należy dokonać wyłącznie poprzez aplikację „zamowposilek.pl”             przelewem z wygenerowanym tytułem zapłaty z aplikacji lub on-line (uwaga: koszt 2,40 zł)  
Szkoła Podstawowa Nr 55
Nr  konta:     43 1020 4795 0000 9902 0421 5000
W tytule należy podać wygenerowany tytuł z aplikacji (każdy użytkownik ma własny nadany tytuł)

Ze względów organizacyjnych informujemy, że:

  1. Opłat za posiłki dokonuje się w miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie nowego miesiąca. Termin zapłaty do 28 dnia miesiąca na kolejny miesiąc „z góry”. Wpłaty dokonujemy poprzez aplikację „zamowposilek.pl”. Operator za dokonanie przelewów natychmiastowych  on-line pobiera prowizję. Zwykłe płatności tj. przelew na konto, są bezpłatne.
  2. W razie nieobecności dziecka w szkole odpisy należy zgłaszać jeden dzień wcześniej do godz. 9:00 poprzez aplikację. Wyjątkiem jest Poniedziałek- anulowanie obiadu jest możliwe do godz. 9:00 w piątek.
  3. Nie zgłoszenie nieobecności na obiedzie będzie skutkowało naliczeniem obiadów bez odliczeń.
  4. Zwroty za niewykorzystane obiady na podstawie zgłoszeń dokonanych w aplikacji „zamowposilek.pl” będą rozliczane automatycznie na konto wpłacającego w następnym miesiącu.
  5. Odpisów nie dokonujemy na podstawie nieobecności z dziennika.
  6. Stołówka szkolna nie wydaje obiadów na wynos. Decyzja ta podyktowana jest względami sanitarnymi.
  7. Pozostałe informacje znajdują się w Regulaminie Stołówki.