Ostatnia aktualizacja: 17 maja 2022

Opłata za obiady na miesiąc CZERWIEC 2022 r.

Termin zapłaty za obiady na miesiąc CZERWIEC upływa z dniem  27.05.2022 r.  godz. 11:00.

Liczy się data zaksięgowanej wpłaty na koncie bankowym szkoły.

Obiady będą wydawane od 01 czerwca.

Bardzo prosimy o przestrzeganie terminu wpłat, ponieważ tylko te dzieci, które mają opłacony abonament w terminie będą mogły korzystać ze stołówki szkolnej od dnia 01-23.06.2022 r.

Ilość obiadów zależna jest od ilości dokonanych wpłat, które uwzględniane są po zaksięgowaniu !!!

Uczniom, którzy nie dokonają wpłaty w terminie do 27.05.2022 r. do godz. 11:00 (zaksięgowanej wpłaty) Stołówka Szkolna nie wyda obiadu w terminie (01-03.06.2022 r.)

Wpłaty, które wpłyną na konto szkoły po wyznaczonym terminie będą akceptowane, lecz obiad wydany będzie w zależności od wpływu wpłaty na konto szkoły wraz z uwzględnieniem możliwości przygotowania posiłku.

Odbiór karnetów obiadowych w portierni od 31.05.2022 r. :

  • Uczniowie klas  1-3  karnety obiadowe odbierają wychowawcy klas w portierni szkoły.
  • Uczniowie klas 4-8   karnety obiadowe odbierają uczniowie we własnym zakresie w portierni szkoły.

Wpłaty należy dokonać do 27.05.2022 r. do godz. 11:00 – liczy się zaksięgowana wpłata

  • uczniowie klas 1-8    60,00 zł  (15 dni)  od 01-23.06.2022 r.
  • pracownicy              112,50 zł  (15 dni)  od 01-23.06.2022 r.

17.06.2022 r. –  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

24.06.2022 r. – Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Płatność za obiady należy dokonać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy:
Szkoła Podstawowa Nr 55
Nr  konta:     43 1020 4795 0000 9902 0421 5000
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko dziecka oraz klasę.

Ze względów organizacyjnych informujemy, że:

  1. Nie jest możliwa zapłata za abonament, który nie obejmuje obiadów na cały miesiąc, w kwocie innej niż opublikowana na stronie szkoły. Dokonując wpłaty proszę nie odliczać odpisów we własnym zakresie.
  2. W razie nieobecności dziecka w szkole odpisy należy zgłaszać jeden dzień wcześniej do godz. 9:00 pod nr telefonu:

 91 482 00 78  (wew. 120)

  1. Nie zgłoszenie nieobecności na obiedzie będzie skutkowało naliczeniem obiadów bez odliczeń.
  2. Zwroty za niewykorzystane obiady na podstawie zgłoszeń dokonanych zgodnie z regulaminem stołówki szkolnej będą rozliczane automatycznie na konto wpłacającego po okresie 2 miesięcy lub wcześniej wyłącznie na prośbę rodzica/ opiekuna.
  3. Odpisów nie dokonujemy na podstawie nieobecności z dziennika.
  4. Stołówka szkolna nie wydaje obiadów na wynos. Decyzja ta podyktowana jest względami sanitarnymi.